Está libre?

‘¿Está libre?’ És un programa dirigit al sector del taxi i els usuaris del mateix per poder conèixer el dia a dia i una real percepció del sector del taxi.

Més informació:
ProgramaciónDijous
Horario:12:00 - 13:00